Vävra – Ödsmål

På den här sidan kan du följa arbetet med att bygga ut VA mellan Vävra och Ödsmål. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

Omfattning i tid projektering/utredning: augusti 2019 - januari 2021
Omfattning i tid byggnation:
maj 2021 - oktober 2022
Status:
Projektering under slutförande 
Projektör:
WSP
Entrepenör:
Utses efter avslutad upphandling. Upphandling beräknas ske februari 2021- april 2021.
Projektledare: Mikael Fischer

2020-02-26

Projekteringen klar

Ledningsrätten har vunnit laga kraft och projekteringen är färdigställd. Byggnationen kan påbörjas när byggnationen av sträckan Lilla Risby-Vävra är så långt gången att det finns vatten i ledningarna i Vävra.

 

2020-02-20

Följ den här sidan 

Om du är intresserad av arbetet med vatten- och avloppsledningen mellan Vävra och Ödsmål. Här kommer vi löpande att informera när något viktigt händer i projektet. Det kan exempelvis vara när en utredning är klar och när projektet går in i ett nytt skede. När själva bygget av ledningen är i gång kan informationen på den här sidan mer handla om saker som exempelvis påverkar framkomligheten i området. Glöm inte att skriva in din e-postadress i den blåa rutan på den här sidan. Då får du ett e-postmeddelande från kommunen när sidan uppdaterats med ny information.

De andra sidorna som finns att följa hittar du här. 

  Sidan uppdaterades: