Aröd Etapp 1

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Aröd Etapp 1. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den rutan "Prenumerera på sidan".

Omfattning i tid projektering/utredning: Färdigställd
Omfattning i tid byggnation: December 2020 - Septmber 2021
Status: Pågår
Projektör: inte tillämplig 
Byggledare: Roger Sköld
Entreprenör: Markbygg Anläggning AB
Projektledare för VA utbyggnaden: Frida Löfvall

2020-11-19

Välkommen till projektsidan för Aröd Etapp 1 

Arbetet med att bygga ut VA i Aröd har nu kommit så långt att vi behöver skicka mer riktad information som gäller just dig i det här området. Zooma in till din fastighet i kartan och kontrollera att du tillhör den här etappen. Följ sidan genom att skriva in din e-postadress i rutan med rubriken "prenumerera på sidan". Då får du ett e-postmeddelande när vi uppdaterar sidan. 

Den tidigare uppdelningen av området, Aröd Norra, Aröd Västra och Aröd Södra upphör men sidorna ligger kvar som refrerens för dig som vill titta bakåt och se vad som hänt tidigare. Du når sidorna här nedan fram till årsskiftet 2021-2022 då de tas bort.

Aröd Norra 
Aröd Södra
Aröd Västra

 

Aröd Etapp 1 statusuppdatering

Entreprenör har nu upphandlats och de som kommer utföra arbetet är Markbygg Anläggning AB. Startmöte för entreprenaden har varit och entreprenaden planeras att starta under november 2020. 

Förfrågningsunderlaget som låg ute under upphandlingen av entreprenören har nu stämplats om till bygghandling som kommer vara utgångspunkten i entreprenörens arbete. Du hittar delar av bygghandlingen i rutan med rubriken "Aröd Etapp 1 handlingar" längre ned på denna sida.  Byggledare för projektet ärRoger Sköld

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

 

  Sidan uppdaterades: