Aröd Etapp 1

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Aröd Etapp 1. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i rutan "Prenumerera på sidan".

Projektering/utredning: Färdigställd
Byggtid: December 2020 - Oktober 2021
Status: Entreprenad pågår
Projektör: inte tillämplig 
Byggledare: Roger Sköld
Entreprenör: Markbygg Anläggning AB
Projektledare för VA utbyggnaden: Zacharias Holmén

2021-04-06

Arbetet återupptas efter påskledigheten

Vi hoppas ni haft en god ledighet i det fina påskvädret. Arbetet inom Aröd E1 återupptas nu på Bergliden och Hobbyvägen och kommer pågå cirka 4 — 5 veckor innan arbetet går vidare till andra sträckor.

Projektgruppen har noterat att byggtrafiken orsakar skador på Norra Arödsvägen. Vägens skick har dokumenterats före arbetsstart och skadorna som uppkommer nu dokumenteras också. Vi arbetar med en plan för åtgärder på vägen för att säkerställa att dess skick och funktion förblir densamma som före arbetsstarten.

2021-03-09

Framkomlighet på Hobbyvägen

Arbetet på Hobbyvägen har påbörjats. Under arbetets gång kommer schakten i Hobbyvägen att täckas över vid klockan 16:30 så att vägen är framkomlig med bil under kvällen och fram till morgonen. Arbetet återupptas på morgonen runt klockan 07:30 och då öppnas schakten igen. Under lunchtid mellan klockan 11:15 — 11:45 kommer det vara möjligt att ta sig förbi schakten till fots.

2021-03-04

Arbetsstart på Hobbyvägen nästa vecka

Under vecka 10 påbörjas arbetet på Hobbyvägen. Vägen är väldigt smal vilket gör att det kommer gå i lite långsammare takt än för övriga arbeten. Arbetet på Hobbyvägen beräknas pågå under cirka 8 veckor.

Entreprenören kommer göra det möjligt att gå förbi arbetet och anlägger en tillfällig parkering där du kan parkera nedanför Hobbyvägen på Norra Arödsvägen. På bilden kan du se en karta över vart den tillfälliga parkeringen ligger markerat med et "P".

 

Har du frågor om framkomligheten kan ni kontakta byggledare Roger Sköld:
Kontaktuppgifter: roger.skold@mlprojektledning.se , telefon 070 358 00 12

Samtidigt som arbetet på Hobbyvägen pågår fortsätter arbetet på Bergliden och på åkern.

2021-02-24

Uppdatering - Bergliden februari

Arbetet går framåt och fortsätter på åkern och på Bergliden. I takt med att arbetet kommer längre upp på Bergliden kommer trafiken att ledas om och skyltningen ändras så att ni på plats ska se hur ni kör ut till vägen.

2021-01-20

Uppdatering — Bergliden januari

Arbeten har gått framåt snabbare än planerat och arbeten på Bergliden påbörjas nu. Under vecka 4 påbörjas även sprängningsarbeten där det finns berg i marken. När arbeten pågår på Bergliden kan framkomligheten komma att påverkas. För att ni ändå ska kunna komma fram med bil har en tillfällig väg byggts, denna kan ni se i bilden nedanför. Skyltning kommer att finnas på plats. 

Tidplan och karta för Etapp 1

Nu kan du ta del av tidplanen för Aröd etapp 1!

I dokumentet nedan redovisas nuvarande tidplan för VA-utbyggnaden i Aröd E1. I tidplanen kan du se ungefär när arbetena kommer gå förbi er fastighet. Sträckorna i tidplanen har markerats i kartan nedanför med samma färg. Detta är en grov redovisning av tidplanen som kan komma att förändras. Just nu pågår arbeten i åkern utmed Norra Arödsvägen. Inom 2 veckor kommer arbeten på Bergliden att påbörjas.

Vi kommer uppdatera denna sida ungefär varannan vecka med framdriften för arbetena. I samband med uppdateringen redovisas en mer detaljerad beskrivning av var och när arbetena kommer utföras samt hur framkomligheten till just er fastighet påverkas.

Om du inte är prenumerant på denna sida, starta din prenumeration nu! Ange din e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan". 

Tidplan och karta för Aröd Etapp 1

2020-12-18

Uppdatering december

Förberedande arbeten inom Aröd Etapp 1 har påbörjats. Entreprenören utför nu mätarbeten och planerar sina arbeten. Markarbeten kommer påbörjas efter årsskiftet. Inom kort kommer tidplan att laddas upp på hemsidan så ni kan se var arbetena kommer pågå i tiden och hur länge. Vi kommer även att beskriva hur framkomligheten kan komma att påverkas för er som bor i området. Projektet här även fått en ny projektledare. 

2020-11-19

Välkommen till projektsidan för Aröd Etapp 1 

Arbetet med att bygga ut VA i Aröd har nu kommit så långt att vi behöver skicka mer riktad information som gäller just dig i det här området. Zooma in till din fastighet i kartan och kontrollera att du tillhör den här etappen. Följ sidan genom att skriva in din e-postadress i rutan med rubriken "prenumerera på sidan". Då får du ett e-postmeddelande när vi uppdaterar sidan. 

Den tidigare uppdelningen av området, Aröd Norra, Aröd Västra och Aröd Södra upphör men sidorna ligger kvar som refrerens för dig som vill titta bakåt och se vad som hänt tidigare. Du når sidorna här nedan fram till årsskiftet 2021-2022 då de tas bort.

Aröd Norra 
Aröd Södra
Aröd Västra

 

Aröd Etapp 1 statusuppdatering

Entreprenör har nu upphandlats och de som kommer utföra arbetet är Markbygg Anläggning AB. Startmöte för entreprenaden har varit och entreprenaden planeras att starta under november 2020. 

Förfrågningsunderlaget som låg ute under upphandlingen av entreprenören har nu stämplats om till bygghandling som kommer vara utgångspunkten i entreprenörens arbete. Du hittar delar av bygghandlingen i rutan med rubriken "Aröd Etapp 1 handlingar" längre ned på denna sida.  Byggledare för projektet ärRoger Sköld

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

 

  Sidan uppdaterades: