Aröd Etapp 3

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden i Aröd Etapp 3. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i rutan "Prenumerera på sidan".

Projektering/utredning: sommar 2021
Byggtid:
sommar/höst 2023- vinter 2024
Status: Projektering pågår
Entreprenör: Uppges efter upphandling
Projektledare för VA utbyggnaden: Zacharias Holmén

2020-12-18

Uppdatering december

Ett omtag för etappen har tagits under året, då man i samband med geotekniska undersökningar fann stabilitetsproblem längs med den ursprungliga sträckningen. Nu finns ett nytt principförslag framme, som innebär att ledningen inte går i Södra Arödsvägen, utan fastigheter ansluts istället från Öster.

2020-11-24

Utredningar pågår

Under augusti gjordes ett platsbesök för att undersöka alternativa sträckningar. Det utreds nu hur ledningarna inom etappen ska dras.

 

2020-11-19

Välkommen till projektsidan för Aröd etapp 3 

Arbetet med att bygga ut VA i Aröd har nu kommit så långt att vi behöver skicka mer riktad information som gäller just dig i det här området. Zooma in till din fastighet i kartan och kontrollera att du tillhör den här etappen. Följ sidan genom att skriva in din e-postadress i rutan med rubriken "prenumerera på sidan". Då får du ett e-postmeddelande när vi uppdaterar sidan.

Den tidigare uppdelningen av området, Aröd Norra, Aröd Västra och Aröd Södra upphör men sidorna ligger kvar som refrerens för dig som vill titta bakåt och se vad som hänt tidigare. Du når sidorna här nedan fram till årsskiftet 2021-2022 då de tas bort.

Aröd Norra 
Aröd Södra
Aröd Västra

 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

 

  Sidan uppdaterades: