Aröd

På den här sidan hittar du länkar till de tre områden som Aröd delats upp i för att informationen ska bli mer relevant för just dig. Hitta ditt område nedan. Norra, Södra eller Västra.

2017 delades Aröd upp i Norra, Västra och Södra

För att du ska få relevant information som berör dig har Arödsidan delats upp i tre delar:

Aröd Norra
Aröd Västra
Aröd Södra
Gå in på den sida som intresserar dig mest och följ den genom att skriva in din mailadress i den blå rutan. Det går bra att följa flera sidor. De streck som är ritade i kartorna på de här sidorna är bara en grov preliminär dragning för att ge ett hum om vad vi tänker oss. Vi berättar på respektive undersida så fort vi har ny information. 

Då den här sidan numera är uppdelad i Norra, västra och södra aröd kommer den inte att uppdateras mer. Prenumerationen av sidan har upphört.
Följ länkarna till undersidorna här:

Aröd Norra
Aröd Västra
Aröd Södra 

2016-11-25

Informationsbrev

I veckan skickade vi ut ett informationsbrev till boende i Aröd om det pågående planeringsarbetet för VA-utbyggnaden.

Informationsbrev

2016-09-22

Preliminär etappindelning

Kartlänken nedan visar den preliminära etappindelningen för VA-utbyggnaden i Aröd. Kommunen inleder inom kort projekteringen av etapp 1. Under det arbetet kommer alla fastighetsägare som bor i etapp 1 att bjudas in till ett informationsmöte.

Karta över preliminär etappindelning i Aröd (pdf)

Fortsätt följa oss här och sprid gärna länken http://www.kungalv.se/arod till dina grannar i Aröd. Här kommer även fortsättningsvis all information om rör VA utbyggnaden i Aröd att publiceras. 

 

2016-09-19

Möjlighet att bygga i privat regi

Den 8 september antog kommunfullmäktige förslaget om alternativ utbyggnadsmodell för VA. Det innebär en möjlighet för dig som bor i områden där kommunen har planer på att bygga ut kommunalt VA att skynda på processen genom att bygga i privat regi.*

Nu pågår arbetet med att utforma en att-göra-lista (lathund) för den som är intresserad av den här möjligheten och att ta fram ett formulär där du kan anmäla ditt intresse. Mer information kring detta publiceras på denna sida så snart den är tillgänglig.

*I Aröd har VA-utbyggnadsprocessen kommit så långt att det sannolikt inte kommer att vara aktuellt att använda den alternativa utbyggnadsmodellen i området. 

Sprid gärna länken till den här sidan till andra i ditt område som kan vara intresserade av att följa utvecklingen. www.kungalv.se/arod

Alternativ utbyggnadsmodell för VA (pdf)

Här kan du läsa mer beslutet om kommunalt VA i privat regi.

 

2016-05-30

Verksamhetsområde

Nu har kommunen inlett arbetet med att dela upp Aröd i mindre enheter. Tanken är att varje mindre enhet ska kunna bli en enskild entreprenad som entreprenadföretagen ska kunna lägga anbud på att få genomföra. Uppdelningsarbetet beräknas vara klart under hösten.

I samband med det kommer processen att definiera verksamhetsområde* att inledas. Samtliga fastighetsägare kommer att bli informerade innan kommunfullmäktige tar beslut om att bilda ett verksamhetsområde*.

*Ett verksamhetsområde är ett av kommunen bestämt grafiskt området inom vilket kommunen ska hålla med vattenledningar, spillvattenavlopp och i vissa fall dagvattenavlopp.

2016-04-20

Uppdaterad information

Nu har vi uppdaterat sidan Frågor och svar om VA-utbyggnad utmed kusten, mer information har lagts till och en del frågor har fått utförligare svar. Berätta gärna för dina grannar och vänner att de kan prenumerera på sidorna om de olika projekten för att få den senaste informationen om vad som händer i VA-utbyggnaden.

 

Planering

Planering pågår. Följ utvecklingen av det här projektet genom att prenumerera på den här sidan.
 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: