Björkås – Vävra

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Björkås – Vävra. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

Status: pågår
Byggnation: planerad till efter 2020
Projektör: WSP
Entreprenör: upphandlas efter genomförd projektering.
Projektledare: Mikael Fischer (e-post)

 

2018-10-10

Den här utbyggnaden är prioriterad

Kungälvs kommun har valt att prioritera ett antal VA-projekt under de kommande åren. Projektet på den här sidan är ett av de prioriterade. Läs mer om prioriteringsarbetet här.

 

2017-12-13

Uppdatering av läget på sträckan

Lantmäteriet planerar att fattat beslut om ledningsrätt för de blivande VA-ledningarna inklusive nödvändiga pumpstationer under våren 2018. Projekteringen av VA-ledningarna är i slutskedet och bygghandlingarna förväntas vara färdigställda under januari/februari 2018. När ledningsrätten är beslutad och har vunnit laga kraft kommer upphandlingarna av VA-entreprenaderna påbörjas. Planen är att påbörja entreprenadarbeten under sommaren/hösten 2018.

 

2017-11-29

VA-utbyggnaden samordnas med planarbetet 

Det här betyder att en del VA-projekt senareläggs men det finns undantag.   Läs mer om det här och ta del av beslutet och beslutsunderlagen här.  Vi återkommer med uppdaterade tidplaner så fort de blir klara.

 

2017-02-22
Planen för utbyggnaden har uppdaterats
Utbyggnadsplanen för det här projektet har uppdaterats. Planerad byggstart är nu satt till hösten 2017. Vi kommer att uppdatera med mer specifik information här när den blir tillgänglig.

 

2016-11-07

Till dig som är intresserad av att få bygga ut kommunalt VA i privat regi

Läs vår steg-för-steg-beskrivning av processen att ansöka (pdf, nytt fönster).Vi har dessutom listat de vanligaste frågorna och svaren om alternativ utbyggnadsmodell (pdf, nytt fönster).

 

2016-09-19

Möjlighet att bygga i privat regi

Den 8 september antog kommunfullmäktige förslaget om alternativ utbyggnadsmodell för VA. Det innebär en möjlighet för dig som bor i områden där kommunen har planer på att bygga ut kommunalt VA att skynda på processen genom att bygga i privat regi.

Nu pågår arbetet med att utforma en att-göra-lista (lathund) för den som är intresserad av den här möjligheten och att ta fram ett formulär där du kan anmäla ditt intresse. Mer information kring detta publiceras på denna sida så snart den är tillgänglig.

Sprid gärna länken till den här sidan till andra i ditt område som kan vara intresserade av att följa utvecklingen.

Alternativ utbyggnadsmodell för VA (pdf, nytt fönster)

Här kan du läsa mer beslutet om kommunalt VA i privat regi.

 

2016-04-20

Uppdaterad information

Nu har vi uppdaterat sidan Frågor och svar om VA-utbyggnad utmed kusten, mer information har lagts till och en del frågor har fått utförligare svar. Berätta gärna för dina grannar och vänner att de kan prenumerera på sidorna om de olika projekten för att få den senaste informationen om vad som händer i VA-utbyggnaden..

 

Projektering

Projektering pågår förväntas vara klar i maj. Följ utvecklingen av det här projektet genom att prenumerera på den här sidan.

 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: