Dösebacka – Bredsten

Det här är en samlingssida för utbyggnaden av VA mellan Diseröd och centrala Kungälv. Dessutom ingår etapper ut mot kusten.

Etappindelning

Dösebacka–Diseröd Etapp A VA-utbyggnaden gäller sträckan från Kungälvs vattenverk till korsningen Häljeröds väg/Romelandavägen. Sträckan är cirka 2 kilometer. Etappen som tidigare kallades för etapp A ingår i ledningsbygget från vattenverket till centrala Kungälv och vidare ut mot kustområdet. I projektet ingår också att bygga en ny avloppspumpstation. Etappen är klar.


Diseröd–Dösebackavägen Etapp B VA-utbyggnaden gäller sträckan från Häljeröds väg/Romelandavägen fram till Dösebackavägen/Romelandavägen. Sträckan är cirka 1 300 meter. Arbetet omfattar även byggnation av en ny avloppspumpstation som kommer att ersätta Diseröds avloppsreningsverk. Etappen som tidigare kallades för etapp B ingår i ledningsbygget från det nya vattenverket till centrala Kungälv och ut mot kustområdet. Etappen är klar.

Dösebackavägen–Mimers hus Etapp C VA-utbyggnaden gäller sträckan Dösebackavägen/Romelandavägen - Mimershallen. Sträckan är cirka 6 kilometer. Arbetet omfattar även byggnationen av tre pumpstationer utmed sträckan. Etappen som tidigare kallades för etapp C ingår i ledningsbyggandet från det nya vattenverket till centrala Kungälv och ut mot kustområdet.
Planerad byggstart: Nedprioriterad hösten 2018

Skälebräcke–Olseröd Etapp D  VA-utbyggnaden gäller sträckan Skälebräcke - Olseröd. Sträckan är cirka 1 kilometer. Etappen som tidigare kallades för etapp D ingår i ledningsbyggandet från det nya vattenverket till centrala Kungälv och ut mot kustområdet.
Planerad byggstart: Nedprioriterad hösten 2018

Rävsal–Solbräcke Etapp E VA-utbyggnaden gäller sträckan Rävsal - Solbräcke. Sträckan är cirka 3 kilometer. Etappen som tidigare kallades för etapp E ingår i ledningsbyggandet från det nya vattenverket till centrala Kungälv och ut mot kustområdet.

Solbräcke–Bredsten Etapp F VA-utbyggnaden gäller sträckan Solbräcke – Bredsten. Sträckan är cirka 3 kilometer. Etappen som tidigare kallades för etapp F ingår i ledningsbyggandet från det nya vattenverket till centrala Kungälv och ut mot kustområdet.

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: