Dösebackavägen – Mimers hus

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Dösebackavägen - Mimers hus. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

Projektering: 
Planerad byggstart:
Projektör: Norkonsult Göteborg
Entreprenör: Utses efter genomförd upphandling
Projektledare: Anders Svensson (e-post)

Information om projektet: VA-utbyggnaden gäller sträckan Dösebackavägen/Romelandavägen - Mimershallen. Sträckan är cirka 6 kilometer. Arbetet omfattar även byggnationen av tre pumpstationer utmed sträckan. Etappen som tidigare kallades för etapp C ingår i ledningsbyggandet från det nya vattenverket till centrala Kungälv och ut mot kustområdet.


2018-10-10

Den här utbyggnaden pausas, sidan tas bort

På grund av det ekonomiska läget i kommunen så tvingas vi prioritera hårdare bland våra VA-utbyggnader under de kommande åren. Den här VA utbyggnaden är inte prioriterad och den här sidan kommer inom kort att tas bort. Läs mer om prioriteringsarbetet här.

 

2017-11-29

VA-utbyggnaden samordnas med planarbetet 

Det här betyder att en del VA-projekt senareläggs men det finns undantag.   Läs mer om det här och ta del av beslutet och beslutsunderlagen här.  Vi återkommer med uppdaterade tidplaner så fort de blir klara.

Planering

Projektering pågår etappen sträcker sig från Dösebackavägen/Romelandavägen in till Kungälv, Mimershallen. Utförandet samordnas med nedläggningen av Diseröds avloppsverk.

Etappen som tidigare kallats etapp c ingår i ledningsbygget från det nya vattenverket till centrala kungälv och ut mot kustenområdet.

Den här sidan kommer att uppdateras när vi har något nytt att berätta. Exempelvis när en utredning är klar, eller när beslut tas som påverkar slutprodukten. Prenumerera på den här sidan genom att skriva in din mailadress i den blåa rutan på den här sidan.

 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: