Solbräcke – Bredsten

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Solbräcke - Bredsten. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

Projektering: pågår
Planerad byggstart: anges när entreprenören utses
Projektör: Norkonsult Göteborg
Projektledare: Marcus Larsson (e-post)

Information om projektet: VA-utbyggnaden gäller sträckan Solbräcke – Bredsten. Sträckan är cirka 3 kilometer. Etappen som tidigare kallades för etapp F ingår i ledningsbyggandet från det nya vattenverket till centrala Kungälv och ut mot kustområdet.

 

2018-10-10

Den här utbyggnaden är prioriterad

Kungälvs kommun har valt att prioritera ett antal VA-projekt under de kommande åren. Läs mer om prioriteringsarbetetet här.

 

2017-11-29

VA-utbyggnaden samordnas med planarbetet 

Det här betyder att en del VA-projekt senareläggs men det finns undantag.   Läs mer om det här och ta del av beslutet och beslutsunderlagen här.  Vi återkommer med uppdaterade tidplaner så fort de blir klara.

 

2017-11-02

Ledningsrätt

Ansökan om ledningsrätt är gjord till Lantmäteriet. Det innebär att Lantmäteriet samlar ihop informationen som finns i ärendet och sammanställer den för att sedan utreda lämpligheten att placera ledningen där ledningsägaren föreslagit.

Exempel på information som samlas in: naturvärden, arkeologi, fastighetsfrågor, tillstånd att korsa vägar med mera.

Ledningsrätt bildas vid en lantmäteriförrättning. Ledningsrätt innebär att fastighetsägaren har begränsningar i användningen av marken intill ledningen.

Fastighetsägare som är berörda kommer att kallas till en lantmäteriförrättning om inte överenskommelse träffats innan. Lantmäteriförrättningen för sträckan borde ske under vintern 2017/2018 och till denna kallar Lantmäteriet.

Mer information om ledningsrätt finns på Lantmäteriets webbplats (extern länk).


2017-07-04

Arkeologi och naturvärdesinventering

Under augusti – september utför Bohusläns museum kompletterande arkeologiundersökningar och Norconsult utför kompletterande naturvärdesinventering.

Planering
Projekteringen pågår. Etappen som tidigare kallats etapp F ingår i ledningsbygget från det nya vattenverket till centrala kungälv och ut mot kustenområdet.

Följ utvecklingen av det här projektet genom att skriva in din mailadress i den blåa rutan på den här sidna.

 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: