Kastellegården – Hollandsgatan

På den här sidan kan du följa arbetet med att bygga ut VA mellan Kastellegården och Hollandsgatan i Ytterby. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i rutan "Prenumerera på sidan".

Projektering/utredning: april 2019 - december 2020
Byggtid: januari 2022 - juli 2023
Status: Projektering under slutförande
Projektör: Sweco
Entrepenör: Utses efter avslutad upphandling. Upphandling beräknas till september - december 2021.
Projektledare: Mikael Fischer

 2021-02-24

Ledningsrätten vinner laga kraft

Ledningsrätten för sträckan har vunnit laga kraft. Ledningsrätten ger oss möjlighet att lägga ledningar på mark som inte tillhör kommunen.

Planeringen inför bygget av ledningen mellan Kastellegården och Hollandsgatan fortsätter. Byggnationen av VA-ledningarna planeras påbörjas under hösten.

2020-02-26

Detta gör vi just nu

Planeringen inför bygget av ledningen mellan Kastellegården och Hollandsgatan fortsätter. Just nu arbetar vi med att göra klar ledningsrätten för sträckan. Ledningsrätten ger oss möjlighet att lägga ledningar på mark som inte tillhör kommunen.

 

2020-01-29

Välkommen till sidan om VA mellan Kastellegården och Hollandsgatan 

Om du bor utmed den här sträckan, är fastighetsägare, markägare, entreprenör eller bara intresserad av utvecklingen i området så är den här sidan rätt för dig. Fyll i din e-postadress i den blå rutan så får du ett e-postmeddelande när sidan uppdateras. Många generella frågor och svar om utbyggnaden av VA finns listade här.  

 

2019-03-08

Projektsidan skapad

På den här projektsidan kan du följa arbetet med att bygga ut VA mellan de två platserna i rubriken. Här kommer vi löpande att informera när något viktigt händer i projektet. Det kan exempelvis vara när en utredning är klar och när projektet går in i ett nytt skede. När själva bygget av ledningen är i gång kan informationen på den här sidan mer handla om saker som exempelvis påverkar framkomligheten i området. Glöm inte att skriva in din e-postadress i rutan "Prenumerera på sidan". Då får du ett e-postmeddelande från kommunen när sidan uppdaterats med ny information.

  Sidan uppdaterades: