Kode – Solberga

På den här sidan kan du följa utvecklingen av arbetet med att bygga en dricksvattenledning mellan Kode och Solberga. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

Planering: pågår
Projektör: Sweco (projekteringen avslutad)
Entrepenör: utses efter avslutad upphandling
Byggnation: anges när entreprenören utses
Projektledare: Mikael Fischer (e-post)

2019-03-08

Projekteringen är klar

Nu pågår upphandlingen av vattenledningen som ska byggas mellan Kode via Solberga och vidare mot Aröd. När upphandlingen är avslutad och entreprenören som ska bygga ledningen är utsedd kommer vi uppdatera den här sidan med mer information om när bygget kan inledas.

 

2018-10-10

Den här utbyggnaden är prioriterad

Kungälvs kommun har valt att prioritera ett antal VA-projekt under de kommande åren. Projektet på den här sidan är ett av de prioriterade. Läs mer om prioriteringsarbetetet här.

 

2017-12-13

Uppdatering av läget utmed sträckan

Lantmäteriet planerar att fattat beslut om ledningsrätt för de blivande VA-ledningarna inklusive nödvändiga pumpstationer under våren 2018. Projekteringen av VA-ledningarna är i slutskedet och bygghandlingen förväntas vara färdigställd under februari 2018. När ledningsrätten är beslutad och har vunnit laga kraft kommer upphandlingen av VA-entreprenaden påbörjas. Planen är att påbörja entreprenadarbetet under vår/sommar 2018.

2017-11-29

VA-utbyggnaden samordnas med planarbetet 

Det här betyder att en del VA-projekt senareläggs men det finns undantag.   Läs mer om det här och ta del av beslutet och beslutsunderlagen här.  Vi återkommer med uppdaterade tidplaner så fort de blir klara.

 

2017-02-28 

Nytt fokus för den här sidan

Den här sidan kommer koncentrera sig på att följa arbetet med att bygga en dricksvattenledning mellan Kode och Solberga. För er som är intresserade av Solberga -Aröd eller etapperna i Aröd så följ de sidorna istället. Det går bra att följa flera projekt. Fyll i din mailadess i den blå rutan på respektive sida. 

 

2017-02-22

Utbyggnadsplanen för det här projektet har uppdaterats. Planerad byggstart är nu satt till senhösten 2017. Vi kommer att uppdatera med mer specifik information här när den blir tillgänglig. 

Planering

Planering pågår. Den här sidan kommer att uppdateras när vi har något nytt att berätta. Exempelvis när en utredning är klar. Eller när beslut tas som påverkar slutprodukten. Prenumerera på den här sidan genom att skriva in din e-postadress i den blå rutan på den här sidan.

 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: