Koön – Instön

På den här sidan kan du följa byggnationen av VA-anläggningen som ska försörja Norra Instön. Byggnationen görs i etapper. Du kan prenumerera på uppdateringar av sidan genom att skriva in din e-postadress i den blå rutan.

Planering: 
Byggnation: 

2018-10-10

Den här utbyggnaden pausas, sidan tas bort

På grund av det ekonomiska läget i kommunen så tvingas vi prioritera hårdare bland våra VA-utbyggnader under de kommande åren. Den här VA utbyggnaden är inte prioriterad och den här sidan kommer inom kort att tas bort. Läs mer om prioriteringsarbetet här.


Etapp 2

Etappen är i planeringsstadiet. Beräknad starttid saknas i dagsläget. 

 

Etapp 1 Överföringsledning (sjöledning) mellan Koön och Instön - Genomförd

 

 

 

2018-03-29

Ledningar lagda

Ledningarna ligger nu i marken och i havet och arbetet har gått in i sitt slutskede. Nu återstår bara de sista av återställningen.

 

2018-03-14

Sjöarbete är i full gång

Arbete med att lägga ner ledningar i havet pågår. Ledningarna kommer dras på plats och sänkas ner till botten.

Arbete med lednings läggning

 

2018-02-19

Schaktning pågår

Arbetet med att schakta jord på åkern fortsätter och återfyllningen av jordschakten sker efterhand som ledningarna läggs i marken.

 

2018-02-12

Arbetet fortsätter

Nu arbetar vi med att göra en stabil ledningsbädd till ledningarna i havet. Detta arbete går från väst till öst och teamet på grävpråmen är just nu i höjd med bron och jobbar sig bortåt. Vi har även påbörjat arbete med att gräva upp jordmassor i strandängen som går längs med vägen på Instön. Detta ska inte ha någon stor påverkan på trafiken men arbetsfordon kan förekomma på vägen.

Denna vecka fortsätter även arbetet med sprängning av berg och att borra under Marstrandsvägen. Trafiken kommer i viss mån att påverkas och vi uppmanar därför till fortsatt försiktighet vid passage mellan Koön och Instön.

 

2018-02-05

Arbete i havet

Just nu pågår arbeten med att muddra havsbotten på den södra sidan av bron mellan Koön och Instön för att göra en stabil ledningsbädd. Muddringen av havet görs med hjälp av en grävmaskin på pråm. Grävmaskinen är även utrustad med en så kallad miljöskopa som minskar påverkan på närmiljön. Samtidigt pågår arbeten med att klargöra och spränga berg längs med vägen.

 

2018-01-31

Sprängningsarbetet förlängs

Sprängningsarbetet söder om Marstrandsvägen förlängs och kommer att pågå fram till den 9 februari. 

Under perioden onsdagen den 7 februari till och med onsdagen den 14 februari kommer vi att utföra ledningarbete under Marstrandsvägen. Detta arbete kommer att orsaka mindre störningar i trafiken. Vi ber er därför att vara försiktiga när ni passerar arbetet, både för er egen säkerhet men också för att visa hänsyn till de personer som jobbar där.

 

2018-01-23

Sprängningsarbete utmed Marstrandsvägen

Mellan 25 januari och 2 februari kommer sprängningsarbeten att ske på södra sidan om Marstrandsvägen. Detta innebär att trafiken kommer att stoppas i båda riktningarna några minuter vid varje sprängning. Trafiken kommer att styras via flaggvakter.


2018-01-08

Nu startar vi

Denna vecka sätter entreprenören upp arbetsbodar på grusytan vid busshållplatsen på Koönsidan, vid Mittsund. Därefter börjar vi gräva på Koönsidan.

2017-12-04

Information om projektet

VA-anläggningen mellan Koön och Instön byggs i etapper och ledningen på Koön fram till Mittsund är klar sen tidigare. Under perioden december 2017 till våren 2018 kommer etapp 1 som är att korsa Mittsund att genomföras. Ledningarna ska läggas söder om Marstrandsvägen mellan Koön och Instön samt 300 meter in på Instön, totalt cirka 700 meter.   

Trafiken på vägen påverkas

Bygget av etapp 1 kommer påverka trafiken utmed vägen till viss del då entreprenadmaskiner och yrkesarbetare kommer att använda den. Vi kommer försöka undvika att störa trafiken i möjligaste mån, men kan inte utesluta att i vissa perioder kommer trafiken att gå med sänkt hastighet genom arbetsområdet. 

Överföringsledningar Koön - Instön med sjöledning över Mittsund är en viktig del i utbyggnaden av vårt kommunala VA utmed kusten. Genom att knyta samman öarna ökar vi möjligheten för fler att bo kustnära året om.

Projektsidan skapad och uppdaterad

Den här projektsidan är främst riktad till dig som bor i området och eventuellt kommer att påverkas av projektet. Men vem som helst kan följa sidan genom att skriva in sin mailadress i den blå rutan. Då får du e-post och en länk när sidan har uppdaterats. Har du funderingar, börja med att titta på vanliga frågor och svar om VA utbyggnaden på den här sidan.

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: