Rostock/Lybeck

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden i Rostock/Lybeck. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

Projektering/utredning:
Byggnation: 
Projektör/utredare: Kungälvs kommun
Entreprenör: upphandlas efter utförd projektering


2018-10-10

Den här utbyggnaden pausas, sidan tas bort

På grund av det ekonomiska läget i kommunen så tvingas vi prioritera hårdare bland våra VA-utbyggnader under de kommande åren. Den här VA utbyggnaden är inte prioriterad och den här sidan kommer inom kort att tas bort. Läs mer om prioriteringsarbetet här.

 

Planering

Kommunen har påbörjat arbetet med att utreda hur området ska anslutas som ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. I samband med att förprojekteringen blir klar kommer berörda fastighetsägare att informeras om verksamhetsområdets omfattning.

Den här sidan kommer att uppdateras när vi har något nytt att berätta. Exempelvis när en utredning är klar. Eller när beslut tas som påverkar slutprodukten. Prenumerera på den här sidan genom att skriva in din mailadress i den blåa rutan på den här sidan.

 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: