Kode – Solberga – Aröd

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Solberga-Aröd. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

 Planering: pågår
Projektör: Sweco (projekteringen avslutad)
Entrepenör: VästMark Entreprenad AB 
Byggnation: sommaren 2019-sommaren 2020
Projekt- och byggledare: Mikael Fischer (e-post)

 

2019-07-04 uppdaterad 2019-09-13

Var med och påverka Aröds utveckling*

Arbetet med att skapa en plan för Aröds utveckling inleddes i mars 2019 och nu vill vi på kommunens planenhet ha hjälp med att få se Aröd genom dina ögon. Så ta chansen och besök planprogrammet Aröds sida och berätta om ditt Aröd. (*observera att planprogrammet för Aröd nu avslutat arbetet med att samla in synpunkter) 

 

2019-05-15

Arbetet inleds i juni

VästMark Entreprenad AB har utsetts till entreprenör för sträckan Kode-Solberga-Aröd. Markägare informeras via brev. Mer information om hur arbetet kommer att gå till kommer att publiceras på den här sidan så snart startmötet för entreprenaden hållits i vecka 21. Följ den här sidan genom att skriva in din mailadress i den blå rutan. Då får du ett e-postmeddelande när sidan uppdateras.   

 

2019-03-08

Projekteringen är klar

Nu pågår upphandlingen av vattenledningen som ska byggas mellan Kode via Solberga och vidare mot Aröd. När upphandlingen är avslutad och entreprenören som ska bygga ledningen är utsedd kommer vi uppdatera den här sidan med mer information om när bygget kan inledas. 

2018-10-10

Den här utbyggnaden är prioriterad

Kungälvs kommun har valt att prioritera ett antal VA-projekt under de kommande åren. Läs mer om prioriteringsarbetetet här.

 

2017-12-13

Uppdatering av läget utmed sträckan

Lantmäteriet planerar att fattat beslut om ledningsrätt för de blivande VA-ledningarna inklusive nödvändiga pumpstationer under våren 2018. Projekteringen av VA-ledningarna är i slutskedet och bygghandlingen förväntas vara färdigställd under februari 2018. När ledningsrätten är beslutad och har vunnit laga kraft kommer upphandlingen av VA-entreprenaden påbörjas. Planen är att påbörja entreprenadarbetet under vår/sommar 2018.

 

2017-11-29 

VA-utbyggnaden samordnas med planarbetet 

 Det här betyder att en del VA-projekt senareläggs men det finns undantag.   Läs mer om det här och ta del av beslutet och beslutsunderlagen här.  Vi återkommer med uppdaterade tidplaner så fort de blir klara.

2017-05-09

Inlösen av enskilda vatten- och avloppsanläggningar

Det är bruksvärdesprincipen som ska gälla när kommunen löser in enskilda vatten- och avloppsanläggningar i samband med att den kommunala VA-servicen byggs ut. Kommunfullmäktige beslutade om regelverket vid sitt möte den 20 april. Policy för ersättningar för enskilda VA-anläggningar (pdf, nytt fönster).

Så här gick det till när beslutet togs. Klicka på ärende 19 på dagordningen så hamnar du rätt direkt.

 

2017-03-10

Den här sidan delas upp på fler sidor

Arbetet med att bygga ut VA från Solberga ut mot Aröd går nu in i ett nytt skede. För att du ska få mer riktad information som berör dig så delar vi nu upp Solberga -Aröd sidan i fyra delar. Det går att följa flera sidor genom att skriva in sin adress i den blåa rutan på respektive sida.

Solberga - Aröd (Sidan du är på nu)

Aröd - Norra

Aröd - Västra

Aröd - Södra

 

2016-11-25

Informationsbrev

I veckan skickade vi ut ett informationsbrev till boende i Aröd om det pågående planeringsarbetet för VA-utbyggnaden.

Informationsbrev (pdf, nytt fönster)

 

2016-09-22

Preliminär etappindelning

Kartlänken nedan visar den preliminära etappindelningen för VA-utbyggnaden i Aröd. Kommunen inleder inom kort projekteringen av etapp 1. Under det arbetet kommer alla fastighetsägare som bor i etapp 1 att bjudas in till ett informationsmöte.

Karta över preliminär etappindelning i Aröd (pdf, nytt fönster)

Fortsätt följa oss här och sprid gärna länken http://www.kungalv.se/arod till dina grannar i Aröd. Här kommer även fortsättningsvis all information om rör VA utbyggnaden i Aröd att publiceras. 

 

2016-09-19

Möjlighet att bygga i privat regi

Den 8 september antog kommunfullmäktige förslaget om alternativ utbyggnadsmodell för VA. Det innebär en möjlighet för dig som bor i områden där kommunen har planer på att bygga ut kommunalt VA att skynda på processen genom att bygga i privat regi.*

Nu pågår arbetet med att utforma en att-göra-lista (lathund) för den som är intresserad av den här möjligheten och att ta fram ett formulär där du kan anmäla ditt intresse. Mer information kring detta publiceras på denna sida så snart den är tillgänglig.

*I Aröd har VA-utbyggnadsprocessen kommit så långt att det sannolikt inte kommer att vara aktuellt att använda den alternativa utbyggnadsmodellen i området. 

Sprid gärna länken till den här sidan till andra i ditt område som kan vara intresserade av att följa utvecklingen. www.kungalv.se/arod

Alternativ utbyggnadsmodell för VA (pdf, nytt fönster)

Här kan du läsa mer beslutet om kommunalt VA i privat regi.

 

2016-05-30

Verksamhetsområde

Nu har kommunen inlett arbetet med att dela upp Aröd i mindre enheter. Tanken är att varje mindre enhet ska kunna bli en enskild entreprenad som entreprenadföretagen ska kunna lägga anbud på att få genomföra. Uppdelningsarbetet beräknas vara klart under hösten.

I samband med det kommer processen att definiera verksamhetsområde* att inledas. Samtliga fastighetsägare kommer att bli informerade innan kommunfullmäktige tar beslut om att bilda ett verksamhetsområde*.

*Ett verksamhetsområde är ett av kommunen bestämt grafiskt området inom vilket kommunen ska hålla med vattenledningar, spillvattenavlopp och i vissa fall dagvattenavlopp.

2016-04-20

Uppdaterad information

Nu har vi uppdaterat sidan Frågor och svar om VA-utbyggnad utmed kusten, mer information har lagts till och en del frågor har fått utförligare svar. Berätta gärna för dina grannar och vänner att de kan prenumerera på sidorna om de olika projekten för att få den senaste informationen om vad som händer i VA-utbyggnaden.

Planering

Planering pågår. Följ utvecklingen av det här projektet genom att prenumerera på den här sidan.
 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: