Solberga – Jörlanda

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Solberga - Jörlanda. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

Planering: 2016 – 2017
Byggnation: planerad till efter 2020
Projektör: Sweco Göteborg
Entreprenör: upphandlas efter genomförd projektering
Projektledare: Camilla Svensson (e-post)

 

2018-10-10

Den här utbyggnaden är prioriterad

Kungälvs kommun har valt att prioritera ett antal VA-projekt under de kommande åren. Projektet på den här sidan är ett av de prioriterade. Läs mer om prioriteringsarbetetet här.

 

2017-07-07

Utbyggnadsplan

Arbetet med att kunna leverera vatten till Stenungsund innefattar inte några spillvattenledningar.
Utbyggnad av vatten och avlopp i kommunen bygger på den utbyggnadsplan som kommunfullmäktige beslutat. Denna plan är framtagen i syfte att utifrån behov och möjligheter arbeta efter en prioriteringsordning.
Läs mer i VA utbyggnadsplan (pdf, nytt fönster)


2017-04-04

Ytterligare sträckning undersöks

Vi ser att den sträckning som redovisas på kartan inte är optimal, det innebär att vi kommer att undersöka om en annan sträckning är bättre. Inom den närmaste tiden kommer mätningar att utföras i det nya området som ligger väster om bäcken. Berörda fastighetsägare blir informerade via brev.

2017-03-03

Dags för inmätning

Under vecka 11 planerar vi att göra inmätningar för överföringsledningen mellan Solberga och Jörlanda. Inmätarna utförs av konsultföretaget SWECO som alltså kommer att åka runt i området med sin mätutrustning. De kommer att mäta in väglinjer, bäckar, diken, stenmurar och sånt som kan påverka dragningen av ledningen. En av de sträckningar vi undersöker är en dragning från reningsverket och upp längs med väg 616 och in på Timmerviksvägen. Följ utvecklingen av projektet på den här sidan och sprid gärna informationen om den till dina grannar i området.

Planering

Ledningen byggs för att förstärka stenungsunds möjlihget till en bra vattenförsörjninng. kungälvs kommun kommer att sälja vatten till stenungsund 2018-2019. 

Projektering pågår. Flera alternativa sträckningar utreds tillsammans med förberedande utredningar gällande geoteknik och arkeologi. projekteringen mynnar ut i en bygghandling som ligger till grund för en upphandling av vem som ska bygga ledningarna. 

Planering pågår för informationsmöten med fastighetsägare som berörs av geoteknisk undersökning samt slutgiltigt sträckning.

 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: