Tega – Östra Harestad

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Tega - Östra Harestad. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

Omfattning i tid projektering/utredning: Februari 2021 (förprojektering)
Omfattning i tid byggnation: 
Status: Pågående
Konsult: Systra AB 
Entrepenör:
Projektledare:Sarah Franzén

 

Planering

Den här sidan kommer att uppdateras när vi har något nytt att berätta. Exempelvis när en utredning är klar. Eller när beslut tas som påverkar slutprodukten. Prenumerera på den här sidan genom att skriva in din e-postadress i den blå rutan på den här sidan.

 

Projektbeskrivning

Uppdraget för projektet är att ta fram förslag på sträckning för kommande ledningsdragning mellan Tega och Harestadsområdet för att kunna lösa den nuvarande VA-situationen. Förstudien är översiktlig och blir mer specifk över tid. 

VA enheten gör en behovsbedömning av utyggnad av kommunalt VA. För att kunna bedöma vilka områden som har behov att ansluta sig görs en utvärdering enligt § 6 LAV (Lagen om Allmänna Vattentjänster) och ekonomiska förutsättningar för respektive område. Finns inte möjligheten att lösa VA-försörjningen lokalt måste kommunen inrätta ett verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Kommunen har ett krav från Länsstyrelsen att bygga ut kommunalt VA. I dagsläget berör studien dessa områden:

  • Ulvesund
  • Kornhall
  • Sjöhed/Nereby
  • Västra Röd
  • Korseberg

Omkringliggande tättbebyggda områden (mer än cirka 20 hus)  också att studeras. Utifrån bedömning och föreslagen ledningssträckning kommer förstudien mynna ut i förslag på olika etapper av VA-utbyggnad, som kommer bilda separata framtida projekt.

 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: