Valnäs – Björkås

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Valnäs-Björkås. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

Planering: 2016 – 2017
Byggstart: anges när entreprenören utses
Projektör: Sweco
Projektledare: Mikael Fischer (e-post)

 

2018-10-10

Den här utbyggnaden är prioriterad

Kungälvs kommun har valt att prioritera ett antal VA-projekt under de kommande åren. Projektet på den här sidan är ett av de prioriterade. Läs mer om prioriteringsarbetet här.

 

2017-12-13

Uppdatering av läget utmed sträckan

Projekteringen av VA-ledningarna pågår och bygghandlingarna förväntas vara färdigställda under april 2018.

2017-11-29 

VA-utbyggnaden samordnas med planarbetet 

 Det här betyder att en del VA-projekt senareläggs men det finns undantag.   Läs mer om det här och ta del av beslutet och beslutsunderlagen här.  Vi återkommer med uppdaterade tidplaner så fort de blir klara.

 

2017-02-22
Planen för utbyggnaden har uppdaterats
Utbyggnadsplanen för det här projektet har uppdaterats. Planerad byggstart är nu satt till vintern 2017 och ett år framåt. Vi kommer att uppdatera med mer specifik information här när den blir tillgänglig.

 

Planering

Planering pågår. Den här sidan kommer att uppdateras när vi har något nytt att berätta. Exempelvis när en utredning är klar. Eller när beslut tas som påverkar slutprodukten. Prenumerera på den här sidan genom att skriva in din mailadress i den blåa rutan på den här sidan.

 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: