Vedhall omvandlingsområde

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden i området kring Vedhall. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

Omfattning i tid projektering/utredning: april 2019 - juni 2020
Omfattning i tid byggnation: december 2020 - augusti 2021
Status: Projektering pågår
Projektör: ALP
Entrepenör: Utses efter avslutad upphandling. Upphandling beräknas till september- november 2020.
Projektledare: Annette Neubronner


Planering

Planering pågår och projektsidan är under uppbyggnad. Den här sidan kommer att uppdateras när vi har något nytt att berätta. Exempelvis när en utredning är klar. Eller när beslut tas som påverkar slutprodukten. Prenumerera på den här sidan genom att skriva in din e-postadress i den blå rutan på den här sidan.

 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: