Vedhall omvandlingsområde

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden i området kring Vedhall. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i rutan "Prenumerera på sidan".

Projektering/utredning: januari 2020- december 2021
Byggtid: december 2021 - juni 2022
Status: Projektering pågår
Projektör: ALP Markteknik AB
Entrepenör: Anges efter upphandling. 
Projektledare: Annette Neubronner

 2021-03-02

Ansökan om ledningsrätt 

Nu har ansökan om ledningsrätt lämnats till Lantmäteriet. Det innebär att Lantmäteriet samlar ihop informationen som finns i ärendet och sammanställer den för att sedan utreda lämpligheten att placera ledningen där ledningsägaren föreslagit.
 
Det här är exempel på information som samlas in:
  • naturvärden
  • arkeologi
  • fastighetsfrågor
  • tillstånd att korsa vägar med mera
Ledningsrätt bildas vid en lantmäteriförrättning och innebär att fastighetsägaren har begränsningar i användningen av marken intill ledningen.
 
Fastighetsägare som är berörda kommer att kallas till en lantmäteriförrättning för sträckan, vilket borde ske under våren 2021. Lantmäteriet ansvarar för att kalla fastighetsägare till lantmäteriförättningen.
 
 

2020-11-24

Det kommunala avloppet planeras att byggas ut i Vedhall

För att hitta det bästa alternativet har olika alternativ för ledningsträckningen utretts och en sträckning har nu tagits fram som huvudalternativ. Nu behöver detta alternativ undersökas vidare och detaljprojekteras.

För att ta reda på vilken typ av mark ledningen planeras gå genom har man genomfört geotekniska undersökningar. Undersökningarna ligger till grund för den fortsatta projekteringen av ledningen.

Nu fortsätter projekteringen av sträckan för att hitta den bästa lösningen.


Planering

Planering pågår och projektsidan är under uppbyggnad. Den här sidan kommer att uppdateras när vi har något nytt att berätta. Exempelvis när en utredning är klar. Eller när beslut tas som påverkar slutprodukten. Prenumerera på den här sidan genom att skriva in din e-postadress i rutan "Prenumerera på sidan".

 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: