Valnäs industriområde

En ny väg i Valnäs industriområde projekteras och byggs under våren och sommaren 2019. Vägen finns med i detaljplan från slutet av 60-talet och nu finns det ett behov från näringslivet att den färdigställs.

Arbetet med en ny industriväg i Valnäs påbörjas i juni och beräknas vara färdigt i augusti 2019. I projektet ingår anläggning avbelysning och VA-ledningar. 

  Sidan uppdaterades: