Tega ängar (Vena 1:3)

Norr om Torsbyvägen (väg 604), väster om bostadsområdet Tega/Klockarebolet, byggs nu Tega Ängar. I januari 2017 inleddes arbetet då vatten- och avloppsledningar, belysning och vägar byggdes.

Här byggs cirka 170 bostäder. Det blir hyresrätter, bostadsrätter, gruppbyggda småhus med äganderätt och 14 villatomter till den kommunala tomtkön. Dessutom byggs ett gruppboende med sex lägenheter för boende med särskilda behov.
 

Anpassningen till platsen

Området ligger mellan landsbygd och tätort. I väster ansluter Vena by som är utpekat i kommunens kulturminnesvårdsprogram. Utformningen av området har tagit sin utgångspunkt i detta och bestämmelser om material, våningsantal och takutforming har därför införts.

Vägförbindelse

Tega ängar ligger i Ytterby som är ett stationssamhälle och har i och med det mycket goda förutsättningar för kollektivtrafik, både lokalt och regionalt.

Behovet av en vägförbindelse mellan Torsbyvägen (väg 604) och Marstrandsvägen (väg 168) i närheten av Ytterby tillgodoses genom att den befintliga Sparråsvägen förlängs så att den ansluter mot Torsbyvägen i söder.

Tidplan över kommunens arbeten

Kommunen bygger infrastruktur och va inom området, förlänger Sparråsvägen och bygger gång- och cykelväg längs med den befintliga Sparråsvägen. Bilden nedan visar en preliminär tidplan över byggnationen som kommunen ansvarar för. Kommunens entreprenör är VästMark Entreprenad AB.

 

 Karta över bostadsbolagens områden

Länkar för information finns under rubriken Intresserad av bostad.

  Sidan uppdaterades: