Ytterbyhemmet

Ytterbyhemmet byggs om för att möta ett ökat behov av platser inom äldreomsorgen. Ombyggnationen startar i maj 2017 och beräknas vara klar under våren 2018.

Vårdcentralen byggs om till en ny avdelning för äldrevård. Det byggs tolv nya lägenheter, varav åtta stycken är avsedda för enkelhushåll och fyra stycken är avsedda för parhushåll. Dessutom byggs gemensamma uteplatser och uteplatser för respektive lägenhet.

Ytterbyhemmets administrativa del och Träffpunkten renoveras. Det byggs en ny passage för att undvika oönskad trafik genom den nya avdelningen. I samband med ombyggnationen görs åtgärder gällande ventilation.

Pågående arbete

Arbetet med ombyggnationen av Ytterbyhemmet är i full gång. Den nya passagen är under arbete,  installationen av pentryt i Träffpunkt är påbörjad och det pågår arbete i korridoren mellan den administrativa delen, Träffpunkt och hårvård/fotvård. Undertaket är monterat och har börjat målats, golvet är inlagt.

  Sidan uppdaterades: