Ytterbyhemmet

Ytterbyhemmet har byggts om för att möta ett ökat behov av platser inom äldreomsorgen. Ombyggnationen startade i maj 2017 och bygget var färdigt under 2018. Inflyttning är redan gjord men det återstår en del avslutande arbete som beräknas vara färdigt innan innan årsskiftet 2018/2019.

Vårdcentralen har byggts om till en ny avdelning för äldrevård. Det har byggts tolv nya lägenheter, varav åtta stycken är avsedda för enkelhushåll och fyra stycken är avsedda för parhushåll. Dessutom har det byggts gemensamma uteplatser och uteplatser för respektive lägenhet.

Ytterbyhemmets administrativa del och Träffpunkten har renoverats. Det har byggts en ny passage för att undvika oönskad trafik genom den nya avdelningen. I samband med ombyggnationen har det gjorts åtgärder gällande ventilation.

Status

2018-11-20

Inflyttning har skett. En del avslutande arbete återstår och förväntas vara färdigt vid årsskiftet 2018/2019.

  Sidan uppdaterades: