Arntorps verksamhetsområde

Syftet med ändringen är att möjliggöra en nockhöjd om 12 meter inom fastigheterna Arntorp 1:2, Arntorp 2:43, Arntorp 2:44, del av Arntorp 2:39 och del av Arntorp 2:12.

Ändring av detaljplan akt nr 340 för del av fastigheten Arntorp 1:2 med flera

Handläggare: Ida Andersson 
Diarenummer: KS2020/1208

 

Status

Ändringen av detaljplanen antogs av Kommunstyrelsen den 17 februari 2021. Planen vann laga kraft 16 mars 2021.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i Arntorps verksamhetsområde, cirka 4 kilometer norr om centrala Kungälv. Planområdet innefattar del av fastigheten Arntorp 1:2.

  Sidan uppdaterades: