Arntorp 1:4 — Bostäder

Planens syfte är att möjliggöra för utbyggnad av radhus och villatomter.

Detaljplan för Arntorp 1:4 med flera

Handläggare: Kristina Stenström
Diarienummer: KS2013/2269

Status

Planförslaget var utställt för granskning under perioden 24 mars – 7 april 2022. Du hittar handlingarna under Granskning. Du kan även komma och ta del av handlingarna i Stadshusets entré under gällande öppettider.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger söder om Kareby nordost om Karebyvägen med infart vid rondell vid Arntorpsgatan. 4,5 kilometer norr om Kungälvs centrum.

  Sidan uppdaterades: