Bovieran— Bostäder & LSS

Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbyggande anpassat till närområdets förutsättningar.

Detaljplan för seniorboende och rehabiliteringslägenheter, Kastellegården 1:380

Handläggare: Johan Hellborg
Diarenummer: KS2019/0263

 

Status 

Beslut om planläggning fattades av kommunfullmäktige den 17 april 2019. Planarbetet har påbörjats och samrådshandlingar beräknas finnas framme under 2022. Just nu pågår utredningsarbete.

Områdesbeskrivning

Område ligger i direktanslutning till Ytterbyhemmets äldreboende, nära Kyrkebäcken. Området består av sly och jordbruksmark. Lagfaren ägare till aktuella fastigheter är huvudsakligen Bokab. En mindre del av området ligger på kommunal mark. 

  Sidan uppdaterades: