Ängegärde 5:1 — bostäder och centrumverksamheter

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av 90 äldrebostäder.

Detaljplan för Ängegärde 5:1 med flera

Handläggare: Kristina Stenström
Diarenummer: KS2020/1425

Syfte med detaljplanen är att planlägga del av Ängegärde 5:1 för att möjliggöra ca 250 bostäder och möjlighet för mindre centrumverksamhet. Tidigare samråd hölls 4 januari - 1 februari 2022 tillsammans med detaljplan för äldrebostäder, del av Ängegärde 5:1. Omarbetning har skett sedan dess och ett nytt samråd planeras hösten 2023.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger en kilometer nordost om Kungälv centrum. Det avgränsas i väst av Trollhättevägen och ett industriområde. I norr av Tvetgatan och ett bostadsområde. I öster Tvetgatan och en skola. I söder av en förskola och ett bostadsområde.

  Sidan uppdaterades: