Diseröd

Diseröd är en serviceort som ligger sju kilometer från centrala Kungälv. Området präglas av vidsträckta naturområden, badsjöar och blandad skogs- och ängsmark. Inom cykelavstånd finns badplats, golfbana, motionsspår, idrottsplats och en mycket aktiv idrottsförening.

Status

Efter att Kungälvsbostäder fattat beslut om att inte genomföra sin byggnation av hyresrätter genomförde Kungälvs kommun en ny anbudstävling under hösten 2018. Platsen är densamma som Kungälvsbostäder skulle uppföra sina bostäder på, i Diseröd centrum bredvid den nya förskolan. 

Trivebo fastighets AB vann anbudsförfrågan och avtal tecknades mellan Kungälvs kommun och Trivebo i februari 2019. Trivebo fastighets AB har för avsikt att uppföra cirka 60 hyresrätter i form av trevåningshus. Enligt avtalet ska byggnation påbörjas under hösten 2019 och bostäderna ska vara inflyttningsklara hösten 2020. 

  Sidan uppdaterades: