Diseröds skola, utbyggnad

Diserödsskolan är i behov av fler lärsalar, större matsal, kök och idrottshall, samt omställning och renovering av delar av de befintliga byggnaderna på skolområdet. Under år 2022-2027 sker utbyggnation av Diseröds skola.

I byggprojektet ska Kungälvs kommun bygga en ny skolbyggnad med matsal och tillagningskök. I projektet ingår även nybyggnation av en fullstor idrottshall, som ska byggas av en extern byggherre, som kommunen sedan hyr. När den nya skolbyggnaden och idrottshallen är färdigställda, ska den befintliga gymnastiksalen rivas och befintliga skolbyggnader byggas om och till.

Aktuellt 2022-11-15

Just nu pågår förberedande arbete för kommande skolbyggnation på fastigheten mellan Diserödsskolan och Diseröds Centrumhus. Arbetet som utförs är omledning av VA-ledningar, elkablar och gång och cykelbana utmed Diserödsvägen och Rönnvägen. Arbetet förväntas pågå till januari. Framkomligheten kommer vara begränsad under denna period.

Arbetet kommer att utföras i två skeden. I skede 1 kommer en tillfällig gång- och cykelbana att anläggas. I skede 2 kommer gång- och cykelbana mellan Diseröds Centrumhus och Rönnvägen vara blockerad, och då får man antingen ta vägen runt Diseröds Centrumhus för att komma ut på gångvägen utmed Prästvägen/Diserödsvägen eller ta sig via gångvägen mellan villorna på Rönnvägen 4 och 6 för att ta sig till Rönnvägen eller skolan.

Information om trafikstörning Diseröd

Nybyggnation av skolbyggnad med matsal och storkök har varit ute på upphandling, men tilldelningsbeslutet har fått en överprövning, vilket innebär att planerad byggstart förskjuts. När byggstart kan ske beror på när vi får ett domstolsbeslut. Nybyggnation av idrottshall planeras starta under 2023. Ombyggnation av befintliga skolbyggnader är i förstudieskede.

  Sidan uppdaterades: