Entré Ytterby — Bostäder och Verksamheter

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av flerbostadshus och centrumanknutna verksamheter.

Detaljplan för Entré Ytterby, Pumpen 3 med flera

Handläggare: Johan Hellborg
Diarienummer: KS2015/1826

 

Status

Planförslaget har varit för granskning under perioden 9 november 2021 – 30 november 2021. Du hittar handlingarna under Granskning eller på Stadshusets entréplan under öppettider.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget vid Hollandsgatan sydost om rondellen vid Marstrandsvägen – Torsbyvägen, cirka 600 meter öster om Ytterby station.

  Sidan uppdaterades: