Eriksbergs verksamhetsområde

Syftet med planen är att tillgodose behovet av verksamhetsområden i närheten av Marstrand.

Detaljplan för Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7

Handläggare: Denis Nähring
Diarenummer: KS2019/1087

 

Status

Detaljplanen vann laga kraft den 1 juli 2022. 

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget på Marstrand inom fastigheten Marstrand 6:7.

 

Syfte

Syftet är att tillåta icke störande verksamheter med tillhörande kontor. Inom planområdet föreslås marin verksamhet så som till exempel båtförvaring, tillverkning av båttillbehör, försäljning av båtar och båttillbehör. Verksamheter som är störande för närliggande bostäder och omgivning tillåts inte. Nya byggnader ska kunna uppföras med hänsyn till kultur- och naturmiljön.

 

Bakgrund

Det tidigare planuppdraget (KS2011/2246) upphävdes av mark- och miljööverdomstolen.
Den 19 juni 2019 beslutade kommunstyrelsen att påbörja ett nytt planuppdrag.

  Sidan uppdaterades: