Gaffelkremlan 1 — Bostäder

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nybyggnation av flerbostadshus inom fastigheten Gaffelkremlan 1. Utformningen av bebyggelsen ska regleras så att det nya bostadskvarteret anknyter till kringliggande bebyggelse.

Detaljplan för bostäder, Gaffelkremlan 1

Handläggare: Hanna Hedin
Diarenummer: KS2018/0924

 

Status 

Planförslaget var utställt för samråd under perioden tisdag 11 oktober — tisdag 1 november 2022. Du hittar handlingarna under Samråd. Du kan även ta del av handlingarna i Stadshusets entré under gällande öppettider.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i stadsdelen Munkegärde i Kungälv och omfattar fastigheten Gaffelkremlan 1 och en del av fastigheten Munkegärde 1:1. Befintlig bebyggelse inom planområdet utgörs av industribyggnader. Omkring planområdet domineras bebyggelsen av bostäder, framför allt i form av flerbostadshus och radhus. I närområdet finns även förskola, skola och idrottsplats.

  Sidan uppdaterades: