Håffrekullen — Bostäder

Syftet med detaljplanen är att planlägga för befintliga bostadshus och förtäta området med avstyckning av trettiotre nya tomter.

Detaljplan för bostäder på Håffrekullen, Håffrekullen 1:3 med flera

Diarienummer: KS2010/1312

 

Status

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 20 april 2017. Beslutet vann laga kraft den 3 oktober 2017. Du hittar handlingarna under rubriken Antagande.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget nordost om Kungälvs tätort och cirka 1,5 kilometer öster om Diseröd. Det aktuella området ligger runt Håffrekullen och ner mot göta Älv.

  Sidan uppdaterades: