Halltorp 2:4 — Bostäder

Syftet med planen är att möjliggöra tomtmark för en- och tvåfamiljsvillor på fastigheten 2:4.

Detaljplan för bostäder, del av Halltorp 2:4

Handläggare: Kristina Stenström
Diarenummer: KS2014/987

 

Status

Planförslaget var utställt för granskning under perioden 26 april – 10 maj 2022. Du hittar handlingarna under Granskning. Du kan även komma och ta del av handlingarna i Stadshusets entré under gällande öppettider.

 

Områdesbeskrivning

Aktuellt planområde ligger i Kode, i kommunens nordvästra del. Planområdet ligger inom södra delen av Kode tätortavgränsning, cirka 1 kilometer körbar väg från Kode järnvägsstation och cirka 1,5 kilometer körbar väg från anslutning till väg E6. Planområdet ligger i direkt anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i en-/tvåbostadshus, varav bostadshusen i öster och sydost ligger inom detaljplan.

  Sidan uppdaterades: