IKANO Ytterby— Bostäder

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 150 bostäder i flerbostadshus.

Detaljplan för bostäder, Kastellegården 1:267

Handläggare: Johan Hellborg
Diarenummer: KS2021/0398

 

Status 

Beslut om planläggning fattades av kommunfullmäktige den 24 maj 2017. Planarbetet har startat och samrådshandlingar beräknas vara framme under 2022. Just nu pågår utredningsarbete.

 

Områdesbeskrivning

Området ligger i centrala Ytterby. Det ligger strax norr om Ytterby Järnvägsstation och angränsar till järnvägen (Bohusbanan) i väst.

  Sidan uppdaterades: