Marstrands kajer

På den här sidan kan du följa vårt arbete med kajerna på och i Marstrand

Diarienummer: KS2020/1797
Kontakt: 
Malin Taube
Status: Samråd pågår

Aktuellt

Kungälvs kommun avser genomföra förstärkande åtgärder av Marstrands södra stenkaj. Just nu pågår ett samråd inför tillståndsansökan enligt miljöbalkens kapitel 11 och kulturmiljölagens kapitel 2 för
förstärkande åtgärder av Marstrands södra stenkaj i Kungälvs kommun. 

Synpunkter

Synpunkter ska skickas till samrad@bergab.se eller postadress Bergab, Stampgatan 15, 416 64
Göteborg. Skriftliga synpunkter kan lämnas till och med den 1 september 2023.'

Bakgrund

Kajen på Marstrand strax norr om färjeläget byggdes under andra världskriget och renoverades 2004. Vid dykningar 2018 upptäckte man att konstruktionen försvagats. Kajen är delvis avstängd för trafik.

  Sidan uppdaterades: