Här planerar och bygger vi

Planer och byggprojekt per område eller ort. 

Kungälv

Båtmansgärdet — Kontor och samlingslokal

Detaljplan, Kungälv

Planprogram för Dammbergen — Bostäder, skola och LSS-boende

Planprogram, Kungälv

Fridhems förskola

Ändring av detaljplan, Kungälv

Gaffelkremlan 1 — Bostäder

Detaljplan, Kungälv

Gjutaren 25 och 26

Byggprojekt, Kungälv

Planprogram för Kexstaden

Planprogram, Kungälv

Klocktornet 1, 34 och 37 — Bostäder och handel

Detaljplan, Kungälv, Liljedal

Klocktornet 35 — Bostäder och lokaler

Detaljplan, Kungälv, Liljedal

Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3 — Bostäder och handel

Detaljplan, Kungälv, Liljedal

Kongahälla

Byggprojekt, Kungälv

Kongahälla kvarter 14 — Tillbyggnad och punkthus

Detaljplan, Kungälv

Kongahälla Västra

Detaljplan, Kungälv

Kongahälla Östra

Detaljplan, Kungälv

Kvarter 7 — Bostäder

Detaljplan, Kungälv

Planprogram för Liljedal

Planprogram, Kungälv

Liljedal parkeringshus

Detaljplan, Kungälv

Planprogram för Nytorgstaden

Planprogram, Kungälv

Nytorgstaden — Bostäder

Detaljplan, Kungälv

Rhodin med flera — Bostäder och centrumverksamhet

Detaljplan, Kungälv, Liljedal

Skäggriskan 2 — Bostäder

Detaljplan, Kungälv

Tippen 1 — Fjärrvärmeverket

Detaljplan, Kungälv

Västra gatan, Klocktornet 4 — Centrumverksamhet

Ändring av detaljplan, Kungälv, Liljedal

Västra gatan, Krabbetornet — Centrumverksamhet

Ändring av detaljplan, Kungälv, Liljedal

Ängegärde 5:1 — Bostäder och äldreboende

Detaljplan, Kungälv

Planprogram för Åseberget

Planprogram, Kungälv
  Sidan uppdaterades: