Planeras

Planer efter typ och skede. 

Pågående fördjupade översiktsplaner

Kommunens översiktsplan kan ändras utan att hela planen behöver göras om, då gör man istället en fördjupad översiktsplan (FÖP) som gäller för ett visst geografiskt område. En FÖP kan göras i områden med mer komplicerade förhållanden, till exempel tätorter och kustområden med hårt bebyggelsetryck och stora bevarandevärden. 

FÖP Kode

Fördjupad översiktsplan, Kode

Detaljplaner — Granskning

Efter samrådet granskas detaljplanen. Myndigheter och andra som berörs får ta del av förslaget igen och lämna synpunkter, det kan innebära att förslaget ändras igen innan antagande.

Väg 168 genom Tjuvkil

Detaljplan, Tjuvkil

Antagna detaljplaner

När en detaljplan har blivit antagen av politikerna i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen är förslaget färdigarbetat. Om du berörs av planen får du reda på när den antagits och har möjlighet att överklaga beslutet. 

Eriksbergs verksamhetsområde

Detaljplan, Marstrand

Detaljplaner som vunnit laga kraft

En detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att den har antagits om den inte överklagats eller överprövats. Här är planer som vunnit laga kraft och som inte börjat byggas än. 

Arntorps verksamhetsområde

Detaljplan, Kungälv

Båtmansgärdet — Kontor och samlingslokal

Detaljplan, Kungälv

Disekulla — Bostäder och skola

Detaljplan, Diseröd

Diseröds centrum — Förskola, aktivitetshus och bostäder

Detaljplan, Diseröd

Fridhems förskola — Ändring

Detaljplan, Kungälv

Håffrekullen — Bostäder

Detaljplan, Diseröd

Klocktornet 35 — Bostäder och lokaler

Detaljplan, Kungälv

Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3 — Bostäder och handel

Detaljplan, Kungälv

Klåverön akt nummer 245 — Ändring

Detaljplan, Marstrand

Klåverön akt nummer 45 — Ändring

Detaljplan, Marstrand

Klåverön akt nummer 57 — Ändring

Detaljplan, Marstrand

Kongahälla kvarter 14 — Tillbyggnad och punkthus

Detaljplan, Kungälv

Kongahälla Västra

Detaljplan, Kungälv

Kongahälla Östra

Detaljplan, Kungälv

Kärna skola, förskola och bostäder

Detaljplan, Kärna

Marstrand parkering

Detaljplan, Marstrand

Nordtag — Bostäder och naturområde

Detaljplan, Ytterby

Oscars/Turisten — Bostäder

Detaljplan, Marstrand

Rishammar — Bostäder och förskola

Detaljplan, Kareby

Rollsbo Västerhöjd — Verksamhetsområde

Detaljplan, Kungälv

Tega Västergård — Bostäder

Detaljplan, Ytterby

Tjuvkils huvud — Bostäder

Detaljplan, Tjuvkil

Vena 1:3 — Bostäder och infrastruktur

Detaljplan, Ytterby
  Sidan uppdaterades: