Planeras

Planer efter typ och skede. 

Pågående fördjupade översiktsplaner

Kommunens översiktsplan kan ändras utan att hela planen behöver göras om, då gör man istället en fördjupad översiktsplan (FÖP) som gäller för ett visst geografiskt område. En FÖP kan göras i områden med mer komplicerade förhållanden, till exempel tätorter och kustområden med hårt bebyggelsetryck och stora bevarandevärden. 

FÖP Kode

Fördjupad översiktsplan, Kode

Detaljplaner som vunnit laga kraft

En detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att den har antagits om den inte överklagats eller överprövats.

Arntorp 1:4 — Bostäder

Detaljplan, Kareby

Arntorps verksamhetsområde

Detaljplan, Kungälv

Båtmansgärdet — Kontor och samlingslokal

Detaljplan, Kungälv

Disekulla — Bostäder och skola

Detaljplan, Diseröd

Diseröds centrum — Förskola, aktivitetshus och bostäder

Detaljplan, Diseröd

Eriksbergs verksamhetsområde

Detaljplan, Marstrand

Fridhems förskola

Ändring av detaljplan, Kungälv

Håffrekullen — Bostäder

Detaljplan, Diseröd

Klocktornet 35 — Bostäder och lokaler

Detaljplan, Kungälv, Liljedal

Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3 — Bostäder och handel

Detaljplan, Kungälv, Liljedal

Klåverön akt nummer 245

Ändring av detaljplan, Marstrand

Klåverön akt nummer 45

Ändring av detaljplan, Marstrand

Klåverön akt nummer 57

Ändring av detaljplan, Marstrand

Kongahälla kvarter 14 — Tillbyggnad och punkthus

Detaljplan, Kungälv

Kongahälla Västra

Detaljplan, Kungälv

Kongahälla Östra

Detaljplan, Kungälv

Lycke-Tofta — Verksamheter och naturområde

Detaljplan, Tjuvkil

Marstrand parkering

Detaljplan, Marstrand

Nordtag — Bostäder och naturområde

Detaljplan, Ytterby

Oscars/Turisten — Bostäder

Detaljplan, Marstrand

Rishammar — Bostäder och förskola

Detaljplan, Kareby

Rollsbo Västerhöjd — Verksamhetsområde

Ändring av detaljplan, Ytterby

Rollsbo Västerhöjd — Verksamhetsområde

Detaljplan, Ytterby

Tega Västergård — Bostäder

Detaljplan, Ytterby

Tippen 1 — Fjärrvärmeverket

Detaljplan, Kungälv

Tjuvkils huvud — Bostäder

Detaljplan, Tjuvkil

Vena 1:3 — Bostäder och infrastruktur

Detaljplan, Ytterby
  Sidan uppdaterades: