Rollsbo Västerhöjd — Verksamhetsområde

Syfte med ändringen är att möjliggöra en utökning av verksamheter.

Ändring av detaljplan Rollsbo Västerhöjd

Handläggare: Erik Liedner
Diarenummer: KS2021/1412

 

Status 

Detaljplanen vann laga kraft den 16 mars 2022. Du hittar handlingarna under Antagande.

Läs om detaljplanen för hela området Rollsbo Västerhöjd här


Områdesbeskrivning

Det cirka 2 300 kvadratmeter stora ändringsområdet är långsmalt och ligger i norra Rollsbo på baksidan av tomter med verksamheter längs Rattgatan.

  Sidan uppdaterades: