Rollsbo Västerhöjd — Verksamhetsområde

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett verksamhetsområde och där skapa förutsättningar för nyetablering av verksamheter inom industrimark.

Detaljplan för Rollsbo Västerhöjd

Diarenummer: KS2014/1284

Status

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 6 februari 2020 och beslutet vann laga kraft den 4 mars 2020. Du hittar handlingarna under Antagande.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget cirka 4,5 kilometer från Kungälvs centrum, mellan väg E6 och Ytterby. Planområdet gränsar i söder till befintligt verksamhetsområde i Rollsbo.

 

  Sidan uppdaterades: