Solbräcke verksamhetsområde

Syftet med ändringen av detaljplanen är att utöka befintlig verksamhetsområde inom del av fastigheten Arntorp 2:12. Ändringen syftar till att utveckla området med ytterligare cirka 17 000 kvadratmeter verksamhetsmark.

Detaljplan för Arntorp 2:12, Solbräcke verksamhetsområde

Handläggare: Johan Hellborg
Diarenummer: KS2019/1283

 

Status

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 22 juni 2022. Du hittar handlingarna under Antagande.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget cirka 3 kilometer norr om Kungälvs centrum.

  Sidan uppdaterades: