Båtmansgärdet — Kontor och samlingslokal

Syftet med ändringen av planen är att möjliggöra användning av kontor och samlingslokal istället för enbart samlingslokal.

Ändring av detaljplan för Båtmansgärdet - servicelägenheter

Handläggare: Ulf Liljankoski
Diarenummer: KS2019/0101

 

Status

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 17 februari 2021 och beslutet vann laga kraft den 16 mars 2021. Du hittar handlingarna under Antagande.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i centrala Kungälv. Ändringen omfattar fastigheten Trädgårdsgärdet 7.

 

  Sidan uppdaterades: