Vena 1:3 — Bostäder och infrastruktur

Syftet med detaljplanen är att tillskapa nya bostäder och att förlänga den befintliga Sparråsvägen så att Torsbyvägen och Marstrandsvägen kopplas samman.

Detaljplan för Vena 1:3 med flera

Diarienummer: KS2010/679

Status

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 25 februari 2016 och vann laga kraft den 30 juni 2016.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i västra Ytterby, norr om Torsbyvägen (lv 604), väster om befintligt bostadsområde Tega/Klockarebolet. Planområdet ligger i randzonen mellan tätort och landsbygd, de utformningsbestämmelser som finns i planen har sin utgångspunkt i det.

  Sidan uppdaterades: