Tega ängar (Vena 1:3)

Väster om Tega/Klockarebolet, byggs nu bostadsområdet Tega Ängar. Arbetet inleddes I januari 2017 inleddes arbetet då vatten- och avloppsledningar, belysning och vägar byggdes av Kungälvs kommun.

Här byggs cirka 170 bostäder. Det blir hyresrätter, bostadsrätter, gruppbyggda småhus med äganderätt och 14 villatomter till den kommunala tomtkön. Dessutom byggs ett gruppboende med sex lägenheter för boende med särskilda behov.

 

Bakgrund

Området ligger mellan landsbygd och tätort. I väster ansluter Vena by som är utpekat i kommunens kulturminnesvårdsprogram. Utformningen av området såsom bestämmelser om material, våningsantal och takutforming har gjorts med utgångspunkt i anslutningen till Vena by. 

Tega ängar ligger i Ytterby som med tåg- och busstation har mycket goda förutsättningar för kollektivtrafik, både lokalt och regionalt.

Behovet av en vägförbindelse mellan Torsbyvägen (väg 604) och Marstrandsvägen (väg 168) i närheten av Ytterby har tillgodosetts. Detta genom att den befintliga Sparråsvägen förlängts så att den ansluter mot Torsbyvägen i söder.

  Sidan uppdaterades: