Solhaga äldreboende

Vi bygger till Solhaga äldreboende och bygger ett nytt storkök.

byggprojektets namn: Tillbyggnad Solhaga äldreboende
Diarienummer:

Detaljplanens namn:
Kontaktperson:
Status: byggnation pågår

Om byggprojektet

Väster om Solhaga äldreboende bygger vi till 24 lägenheter i två plan. Tillbyggnaden ansluter till befintligt äldreboende. Vi bygger också ett nytt kök i anslutning till befintligt kök. Befintligt kök ska byggas om till lägenhet och kontor. För att få plats med tillbygget har det lilla huset på Smaragdvägen 5 rivits.

Tidplan

  • Markarbeten: 2021-09-01 till 2022-05-10
  • Gjutning av grund: 2022-03-07 till 2022-07-06
  • Byggnation av stomme: 2022-04-04 till 2022-10-07
  • Yttertak: 2022-09-19 till 2022-12-18
  • Fasader: 2022-08-29 till 2023-01-27
  • Invändiga arbeten: 2022-12-12 till 2023-05-30
  • Markarbeten utemiljö: våren 2023

Solhaga i Kode

  Sidan uppdaterades: