Tega Västergård (Tega2:5)

Tega 2:5 (Tega Västergård) ligger söder om Torsbyvägen, i nära anslutning till befintliga villaområden i västra Ytterby. I Tega 2:5 pågår byggnation av friliggande bostäder, flerbostadshus och gruppboenden.

Status

Kungälvs kommun har byggt färdigt infrastrukturen i området. Kommunen avvaktar att lägga sista lagret med asfalt (toppbeläggning) tills alla husbyggnationer är färdiga. 

 

Bakgrund

Detaljplanen för Tega Västergård (Tega 2:5) möjliggör byggnation av ca 40 stycken friliggande bostäder och och flerbostadshus/gruppboende med ca 10 lägenheter. Kungälvs kommun ansvarar för att bygga infrastruktur såsom vägar, cykelvägar, samt vatten- och avloppsledningar. Därefter kan tomtköpare bebygga sina tomter. Information om byggnationen finns på exploatören Bokabs webbplats (extern länk)

  Sidan uppdaterades: