Tega ängar (Vena 1:3)

Väster om Tega/Klockarebolet, byggs nu bostadsområdet Tega Ängar. Arbetet inleddes I januari 2017 inleddes arbetet då vatten- och avloppsledningar, belysning och vägar byggdes av Kungälvs kommun.

2023-05-03

Brev till boende på Tega ängar

Tillfällig utfart stängs

Inom kort öppnar utfarten från Odlingsgatan till Sparråsvägen efter Peabs bygge i området. Samtidigt stängs utfarten från Odlingsgatan till Trafikverkets väg, Torsbyvägen. Kungälvs kommun har ansökt till Trafikverket om en ny anslutning mot Torsbyvägen men de har avslagit vår ansökan. Trafikverket säger att de vill ha så få utfarter som möjligt till Torsbyvägen och att det också finns en annan väg ut från området.

överklagat beslutet

Kommunen har överklagat Trafikverkets beslut då vi anser att vi måste hitta en lösning som minskar trafiken på Odlingsgatan. Eventuellt kan vi behöva ändra på detaljplanen för området och bygga en helt annan utfart. Denna process beräknas ta ungefär ett till två års tid. Kommunen fortsätter arbetet med att utreda olika alternativa trafiklösningar. De tillfälliga farthindren kommer att finnas kvar utmed Odlingsgatan. Vi vill be alla som kör bil i området att hålla låg hastighet, visa hänsyn och ha god uppmärksamhet. Den här sidan kommer att uppdateras när vi har ny information om detta. Om du är intresserad, prenumerera på sidan genom att skriva in din e-postadress i rutan med rubriken "prenumerera på sidan".

Byggs på Tega ängar

Omkring 170 bostäder. Det blir hyresrätter, bostadsrätter, gruppbyggda småhus med äganderätt och 14 villatomter till den kommunala tomtkön. Dessutom byggs ett gruppboende med sex lägenheter för boende med särskilda behov.

Bakgrund

Området ligger mellan landsbygd och tätort. I väster ansluter Vena by som är utpekat i kommunens kulturminnesvårdsprogram. Utformningen av området såsom bestämmelser om material, våningsantal och takutforming har gjorts med utgångspunkt i anslutningen till Vena by. 

Tega ängar ligger i Ytterby som med tåg- och busstation har mycket goda förutsättningar för kollektivtrafik, både lokalt och regionalt.

Behovet av en vägförbindelse mellan Torsbyvägen (väg 604) och Marstrandsvägen (väg 168) i närheten av Ytterby har tillgodosetts. Detta genom att den befintliga Sparråsvägen förlängts så att den ansluter mot Torsbyvägen i söder.

  Sidan uppdaterades: