Gällande detaljplaner

Detaljplanerna i Kungälvs kommun är framtagna från 1930-talet fram till idag och gäller tills dess att kommunen ändrar eller upphäver dem.

Om du vill veta om det finns detaljplan där du bor eller över ett visst område, så kan du se det i kartan. Om du väljer att öppna kartan i ett eget fönster så hittar du lättare och har också möjlighet att till exempel skriva in och söka efter din adress.

Om du klickar i kartan på den plan du är intresserad av så får du reda på planens aktbeteckning och vilka handlingar som finns. Klicka på den handling som du vill ta del av. 

  Sidan uppdaterades: