Kokningsrekommendationer –vanliga frågor och svar

På den här sidan kan du ta del av vanliga frågor och svar. De bygger på de frågor som ställs till kommunen men också på erfarenhet om vilka frågor som ofta ställs i en sån här situation.

2020-07-02 klockan 08:38

Kan jag få ersättning? 

Nej det går sannolikt inte. Vi följer lagen om allmänna vattentjänster (LAV) och generellt sett har vi inte någon ersättningsskyldighet vad gäller leverans eller kvalitet i samband med störningar i vattendistributionen.
Många gör jämförelsen med ersättningsmodeller som används av flera energibolag. En sån jämförelse blir inte riktigt rätt då ett energibolag är en affärsdrivande verksamhet. Kommunalt VA betalas genom taxor av det som ofta kallas för VA-kollektivet, alltså alla med kommunalt VA i kommunen. VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader.
Vattnet du har i kranen går dessutom utmärkt att använda okokt till allt annat än till dricka, matlagning och tandborstning.

 

Jag bor i området men fick inget sms, varför?

Vår sms-tjänst når alla mobiltelefoner och fasta telefoner som är registrerade på en adress i Kungälvs kommun. Systemet fångar upp telefonnummer från öppna databaser som exempelvis Eniro.se och hitta.se 
Har du exempelvis en arbetsmobil som är registrerad utanför kommunen så får du inget sms automatiskt. Men du kan lägga till och koppla fler telefonnummer till din adress. Läs mer om vår SMS tjänst längst ner på den här sidan.

 

Kan jag ge vatten till mitt husdjur? 

Hundar och katter är vana att dricka vatten ur exempelvis vattenpölar. Om man är osäker kan man alltid koka vattnet.

 

Jag har vatten från Göteborg men bor i inom området i Kungälv kan jag dricka mitt vatten?

Rekommendationen gäller bara de med kommunalt vatten från Kungälvs kommun. Tänk på att många VA-föreningar har kommunalt vatten i sina ledningar. Om du är osäker på hur du har det ta kontakt med din lokala VA-förening och fråga. 

 

Vi har ju ett nytt vattenverk hur kan det här inträffa?

Kungälvs vattenverk har hela tiden levererat godkänt vatten. Även Marstrands vattenverk har levererat ett godkänt vatten. Vår utredning visar att felkällan var en ledning som nyligen kopplats in i systemet.

 

Hur ofta tar kommunen prover på dricksvattnet?

Kommunen följer ett schema för provtagning och tar prov en gång i veckan på vattnet som lämnar Kungälvs vattenverket och en gång per månad runt om i kommunen. Vi tar mer prover än Livsmedelsverket kräver. Vi har dessutom tillgång till ett eget laboratorium i Kungälvs vattenverk och det betyder att vi kan få preliminära provsvar väldigt mycket snabbare än när de ska skickas iväg för analys.

 

Varför har man ett eget laboratorium i Kungälvs vattenverk?

Det betyder att vi kan få indikationer och preliminära provsvar väldigt mycket snabbare än när de ska skickas iväg för analys. De preliminära provsvaren ligger i en sån här situation till grund för hur vi fortsätter utredningsarbetet för att hitta felkällan. Vi blir kortsagt mycket mer effektiva och kan reagera snabbare. Då vårt eget laboratorium inte är auktoriserat vi kan också använda det för att införa rekommendationer om att koka vattnet. För att ta bort en kokningsrekommendation i ett område krävs två efter varandra godkända provsvar från ett ackrediterat laboratorium.

 

Varför är inte vårt laboratorium i Kungälvs vattenverk ackrediterat?

Det är en kostnadsfråga.

 

När kan vi med kommunalt vatten i det rödmarkerade området på kartan sluta koka vårt dricksvatten?

När din adress inte längre ingår i det rödmarkerade området. Använd sökfunktionen i kartan och sök på din hemadress. Alternativt zooma in på det område du är intresserad av.

 

Kommer ni att skicka sms när vattnet är okej igen?

Nej sannolikt inte, SMS-tjänsten är i första hand till för att snabbt påkalla uppmärksamhet hos många personer inom ett visst område. Vi är mycket restriktiva med att använda tjänsten då den kan förlora sitt syfte om man skickar sms för ofta. Titta in på vår hemsida med jämna mellanrum www.kungalv.se/vaavbrott och använd sökfunktionen i kartan. Då får du snabbt veta om du är inom eller utanför det rödmarkerade området där kokningsrekommendationen gäller. Det går också bra att följa oss på Facebook. www.facebook.com/kungalvskommun . Leta då upp vårt inlägg om kokningsrekommendationen och följ det inlägget. Då får du snabbt veta när något ändras.

 

Hur sjuk kan man bil av vattnet? 

Vi misstänker att den här typen av bakterier kan ge diarré.

  Sidan uppdaterades: