Tömning av fosforfällor

Här hittar du information om tömning och påfyllning av fosforfällor för dig som har egen avloppsanläggning.

Fosforfällan är ett extra reningssteg i din enskilda avloppsanläggning. Förbrukat filtermaterial räknas som hushållsavfall, vilket innebär att Kungälvs kommun ansvarar för tömning, bortforsling och behandling av materialet. Ragn-Sells är kommunens upphandlade entreprenör för tömning av fosforfällor och standardintervallet för tömning är vartannat år. Som fastighetsägare ansvarar du för att fosforfällan fylls på med nytt filtermaterial efter att tömning utförts.

Längre tömningsintervall

För att kunna ansöka om att få förlängt tömningsintervall av fosforfällan ska anläggningen vara lågt belastad, som exempelvis fritidsboenden eller hushåll med få personer. Ansök genom att fylla i och skicka in Ansökan om längre tömningsintervall för fosforfilter. (pdf, öppnas i nytt fönster)

Mer information hittar du under Vanliga frågor och svar om fosforfällor.

Kommunens entreprenör tömmer, forslar bort och behandlar uttjänt filtermaterial från fosforfällan och fastighetsägaren ansvarar för inköp av nytt material och ansvarar för påfyllning. Du ansvarar för att påfyllnad samordnas med hämtning vilket ska ske under samma dag. Observera att kommunens entreprenör inte får fylla på anläggningen. Avloppsanläggningen får inte användas om du inte fyller på nytt filtermaterial i fosforfällan. Du ska omgående efter bytet skicka in kvitto på inhandlat filtermaterial samt kvitto för arbetskostnad för påfyllnad till miljöenheten.

Kommunen fakturerar dig för tömning, bortforsling och behandling enligt gällande taxa 1 050 kronor.

  Sidan uppdaterades: