Torra toalettlösningar

Här hittar du information om hur du anmäler och tar hand om ett torrtoalettslösning.

Ansök om tillstånd för torr toalett

Innan du installerar en torr toalett behöver du fylla i och skicka in en ansökan.

Ansök om tillstånd för inrättande av mulltoalett, eltoalett och torrtoalett (pdf, nytt fönster)


Kompostera toalettavfall

Det finns många fördelar med att kompostera toalettavfall, bland annat får du ett utmärkt gödningsmedel till trädgården och avfallet behöver inte transporteras någonstans.

Innan du börjar kompostera latrin på den egna fastigheten behöver du fylla i och skicka in en ansökan om latrinkompostering.

Ansök om eget omhändertagande av latrin och avfall från mulltoalett eller liknande (pdf, nytt fönster)

 

Tänk på det här innan du köper en latrinkompostbehållare

All hantering av latrin ska skötas så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer, till exempel så att inte dina grannar störs av att det luktar illa. Det finns flera olika sorters latrinkomposter att välja mellan, men det finns vissa regler som ska följas obeorende av vilken kompost du väljer:

 • Behållaren ska dimensioneras efter hur många personer som använder den.
 • Den ska alltid bestå av två fack eller separata behållare för att komposteringen ska kunna ske växelvis.

Bygg din egen latrinkompostbehållare

Om du bygger din egen behållare behöver du tänka på att behållaren är:

 • skadedjurssäker och står på en hårdgjord yta.
 • ventilerad för att komposteringsprocessen ska fungera på ett bra sätt.

Skötsel

Placering av behållare

Det är viktigt att du tänker på var du placerar behållarna.

Behållarna ska placeras:

 • på den egna fastigheten minst 5 meter från närmaste tomtgräns.
 • så att olägenhet inte uppstår vid bostadshus eller uteplats.
 • så att vattentäkt och vattendrag inte riskerar att förorenas.

Använd komposten

 • Lägg ett strömaterial i botten på behållaren, till exempel sågspån, torvmull eller liknande, innan du börjar använda komposten.
 • Varva sedan latrinet med strömaterial för att suga upp fuktighet, tillsätt inte kalk eller liknande tillsatser.
 • Fyll bara behållaren med ungefär två tredjedelar latrin.
 • Låt komposten stå i minst sex månader utan påfyllning för att smittämnen ska kunna brytas ned. Använd under tiden den andra behållaren.
 • Komposten är klar att användas då temperaturen gått ned och den känns som jord.
 • Komposten kan nu användas i till exempel trädgårdslandet, tänk på att det är näringsrikt och bör blandas med jord vid nyplantering.
  Sidan uppdaterades: