Tunga lock

På denna sida kan du läsa om hur du byter ut tungt lock på din fastighet. Här finns information om olika typer av lätta lock och vilka krav som kommunen ställer på ett lätt lock.

Vad räknas som ett tungt brunnslock?

Enligt kommunens avfallsföreskrifter (pdf) bör lock för enskilda avlopp väga som mest 15 kilo. Brunnslock som väger över 15 kilo räknas därmed som ett tungt lock.

Varför ska jag byta ut mitt tunga lock?

Tunga lock orsakar slitskador och onödig belastning och kan lätt undvikas om fastighetsägare byter till ett lätt lock. Genom att basera sig på Arbetsmiljöverkets riktlinjer för tunga lock kan vi underlätta för kommunens slamchaufförer i deras arbete.

Läs mer påArbetsmiljöverkets webbplats

Ett tyngre lock innebär en ökad kostnad vid slamtömning eftersom kommunen fakturerar för tunga lock enligt  avfallstaxan (pdf). 

Vilka krav ska ett lätt lock uppfylla?

Enligt avfallsföreskrifterna (pdf) bör ett brunnslock inte väga mer än 15 kilo. Det finns flera typer av lätta brunnslock och du kan välja själv vilken typ av lätt lock du vill byta till.

Lätta brunnslock ska uppfylla följande punkter: 

  • Maximalt 15 kg
  • Barnsäker låsning
  • Ska kunna lyftas av en person
  • Lätt material i exempelvis plast, plåt, komposit eller järn.

Tänk på att:

  • Locket bör uppfylla Boverkets riktlinjerför barnsäkra lock.
  • Locket ska kunna lyftas av helt och chauffören ska kunna gå runt brunnen.
  • Om du har brunn i garageuppfart eller på liknande plats ska locket vara körbart för din, och andras säkerhet.

Vilka olika typer av lätta lock finns det?

Här kan du se exempel på några olika lätta lock som finns i vår kommun.

Kompositlock, järnlock och plastlock

 

Vad kostar ett lätt lock?
Priset för ett lätt lock ligger uppskattningsvis mellan 1 000-4 000 kronor. Kom ihåg att priset kan variera beroende på brunnens dimension, lockets material, eventuell installation och frakt. För mer information och en närmare prisuppskattning kontakta återförsäljare av lätta lock. 

Hur byter jag till ett lätt lock?

Det finns flera företag som säljer och installerar lätta lock. Många lätta lock går att installera på egen hand. Kontakta återförsäljare för mer information.

Tack för din medverkan för att underlätta arbetsmiljön för våra slamchaufförer!

  Sidan uppdaterades: