Skydda din brunn

Här kan du läsa om varför du ska registrera din dricksvattenbrunn i Brunnsarkivet. Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

Fördelar med att registrera din brunn

Det finns flera vinster med att registrera brunn, här listar vi några fördelar:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att ta se och ta hänsyn till din brunn.
  • Kommunen kan se din brunn när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som skulle kunna påverka din brunn.
  • Räddningstjänstens möjligheter att skydda din brunn, i samband med exempelvis en miljöolycka, ökar om den är registrerad.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap. Exempelvis om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden både lokalt och nationellt. Den informationen är bland annat viktig för kommunen som planeringsunderlag för framtida VA-utbyggnader. 

Registrera brunnen via ett enkelt formulär

Du kan registrera din brunn genom att fylla i ett e-formulär hos SGU (Sveriges geologiska undersökning). Formuläret kan användas i en smartphone eller läsplatta med GPS, som kan positionera brunnen med hjälp av GPS:en.

Registrera din brunn här 

Mer information

Kolla om din brunn redan finns registrerad hos Brunnsarkvet på deras kartfunktion. där kan du fylla på med mer information om din brunn. 

Brunnsarkivets kartfunktion 

Har du frågor om din brunn och bor eller har en fastighet med brunn i kommunen, kontakta kommunens miljö-och kvalitetssamordnare genom att ringa till kommunens kundcenter. 

Läs mer om Brunnsarkivet på SGU:s hemsida

  Sidan uppdaterades: